PŘÍSPĚVKY NA LETNÍ TÁBORY

tabor-borovina-2007-066-1280x960.jpg

PŘÍSPĚVEK NA LETNÍ TÁBOR OD ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
SEZNAM POJIŠŤOVEN PŘISPÍVAJÍCÍCH NA LETNÍ TÁBOR
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (111)
Tato pojišťovna se všemi svými klienty s příspěvkem na letní tábor nepočítá. Šanci mají jen děti, které se mohou účastnit programu Za zdravým vzduchem, tedy o děti, které žijí v místě, kde je limit znečištění smogem překračován více než 35x ročně. Příspěvek může být až 1200 Kč, ale podmínkou je navštěvování mateřské nebo základní školy a délka pobytu na táboře přesahují 5 dní.

 

PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (205)Od této pojišťovny můžete každé dva roky získat jako příspěvek na letní tábor rovných 300 Kč. Využít ho mohou děti ve věku 6-16 let, které se účastní tábora dlouhého alespoň 4 dny.
OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (207)
OZP nabízí sbírání bodů za různá preventivní vyšetření a zdravé aktivity v rámci programu VITAKONTO, které můžete následně proměnit mimo jiné i na příspěvek na letní tábor. Výše příspěvku záleží na vaší píli, ale průměrně šlo v minulém roce o 600 Kč.
Ostatní pojišťovny příspěvek tohoto typu nenabízejí. Čerpat ale můžete jiné benefity, například příspěvek na školu v přírodě, lyžařský kurz nebo dětské sportovní aktivity. Nezapomeňte, že v případě změny pojišťovny ztrácíte u své stávají obvykle nárok na jakékoliv benefity, s výjimkou utracení bodů ze zdravotních programů.

 

PŘÍSPĚVEK NA LETNÍ TÁBOR OD ZAMĚSTNAVATELE
Jestliže pracujete u zaměstnavatele, který zároveň podporuje odbory, můžete o příspěvek zažádat jednoduše u Fondu kulturních a sociálních potřeb. Výše příspěvku na dítě je u OSPKOP celých 1 000 Kč. Odbory spadající pod Českomoravskou konfederaci odborových svazů pak poskytují i další menší slevy závislé na typu tábora.
Rekreace dítěte můžete být také součástí tzv. zaměstnaneckýchbenefitů. Informujte se proto na personálním oddělení firmy. Příspěvek na letní tábor lze ale většinou čerpat jen na pořadatele akcí, které váš zaměstnavatel podporuje.